Astro-Coaching,  Holistic Coaching

Astrologie si ‘timeline-uri’

 

Articol scris de Nicu Constantin pentru LunarCrescent

La începuturile sale, ființa umană fiind multidimensionala, era direct conectată cu divinitatea. Acest lucru permitea o existență armonizată în care aspectul de unitate vibrațională era dat de acuratețea legăturilor info-energetice. Nu exista duritatea lecțiilor, a experiențelor de joasă frecvență caracteristice vieții  în mediul matriceal 3D, așa cum le observăm astăzi.

Treptat, în decursul timpului, societatea umană reconfigurându-se, acest model de viață s-a pierdut, iar umanitatea a alunecat pe panta joasei frecvențe, ceea ce a dus la la pierderea/uitarea acelor însușiri elevate ce ne confereau caracterul divin în mod concret. Acea epoca de lumină a devenit o amintire, apoi un mit, iar modalitățile de cunoaștere a căilor de comunicare cu nivelurile superioare au trecut în domeniul sistemelor de cunoaștere ezoterice, fiind monopolizate tot mai mult de un număr redus de indivizi sau incluse în doctrinele unor societăți secrete.

Caracterul restrictiv al accesului la aceste modalități de cunoaștere, a făcut să existe o contrapresiune în interiorul mentalului colectiv, făcând posibilă apariția unei cereri de cunoaștere a căilor existenței. În ciuda căderii vibraționale, ființa umana intuia unele posibilități de a afla conjuncturile evenimentelor trecute, prezente și viitoare, fapt ce i-ar fi putut permite o oarecare administrare a diverselor scenarii ale vieții. Și astfel păstrătorii sistemelor de cunoaștere, a cunoștințelor străvechi, au venit în întâmpinarea acestei dorințe, apărând astfel artele divinatorii.

Acestea însă reprezintă un mod restrâns de comunicare, existând întotdeauna o intermediere, pentru că solicitantul va apela la un inițiat într-unul din domenii. Dar și aici ceea ce se urmărește este acuratețea informației ce va depinde întotdeauna de cât de pozitiv este orientat inițiatul.

Nu vom trece în revistă gama de arte divinatorii, ci doar vom puncta domeniul astrologic. Această artă de a descifra semnificațiile energiilor astrelor ce influențează existența umană se bazează pe modul de funcționare al Universului cunoscut ca având un model fractal, în care Lumina Surselor se împarte în raze/arhetipuri ce sunt baza a tot ce există: stele, planete, oameni, plante, animale, pietre. Aceste raze/arhetipuri parcurg dimensiunile și se organizează prin geometria sacră într-un model fractal.

La nivelul corpului uman există un model de meridiane și chakre ce corespund unor părti ale corpului și organe, fiecare chakra ancorând aceste raze/arhetipuri. Mai departe, la diferite niveluri, cum sunt familiile de suflet, grila planetară alcătuită din linii ley și vortexuri în Sistemul Solar, unde planetele și asteroizii deasemenea corespund acestor chakre și vortexuri și care la rândul lor vor ancora aceste raze /arhetipuri, găsim același model. El va fi întâlnit și mai departe la nivelul Galaxiei unde stelele sunt corespunzătoare acestor chakre și vortexuri, legate intre ele într-o rețea.

[…]relația dintre corpurile noastre și cele cerești este incontestabilă și există posibilitatea citirii influenței acestor frecvențe arhetipale asupra vieții și acțiunilor umane.

Transmisia acestor energii arhetipale se face în Galaxia noastră prin intermediul Soarelui central, fiind ancorate prin stele și constelații, venind apoi prin intermediul Soarelui nostru în interiorul Sistemului Solar unde sunt ancorate în planete și asteroizi și în cele din urma în grila planetara și în corpurile noastre unde ne este influențată energetica. Deci relația dintre corpurile noastre și cele cerești este incontestabilă și există posibilitatea citirii influenței acestor frecvențe arhetipale asupra vieții și acțiunilor umane.

Astrologia a fost inclusă și în categoria protoștiințelor, fiind considerată promotor al astronomiei.

Acesta însa este un aspect limitat din complexa imagine a acestei arte divinatorii. Ea va folosi întotdeauna cadrul energetic conjunctural, dat de influențele energiilor/arhetipurilor cosmice la un moment ales sau pe o anumită perioadă pentru a stabili condițiile de creare al unui ‘timeline’ personal. Însa ceea ce va prevala întotdeauna va fi liberul arbitru și deciziile care se iau în legatură cu asta.

Putem defini un ‘timeline’ ca fiind o prezentare a unui șir de evenimente desfășurate pe o anumită axa a timpului. Când avem o implicare directă în acestă desfășurare el devine personal și în acest caz conștiința noastră este prezentă, interacționând cu elementele incluse, primind și trimițând feedback-uri, modificând sau păstrând caracterul evenimentelor.

Avem tendința de a considera timpul liniar, în care fiecare eveniment ce ne parvine dintr-un viitor posibil decis de noi  se transforma în permanență într-un trecut. Toată această dinamică a ‘timeline-ului’ reprezentată aparent în mod simplist, dintr-o perspectivă hiperdimensională se poate complica astfel ca axa timpului nu mai este doar o linie, ea devine un traseu sinuos, cu puncte de schimbare a direcției. Acestea sunt momentele noastre de decizie, care la rândul lor pot fi influențate de diverse cauze.

 

via GIPHY

În acest sens, se poate stabili o relație între informațiile date de o previziune astrologica și modificările ‘timeline-ului’ personal. Tot ce parvine ca informație astrologică la nivelul de impact cu conștiința umană, este de fapt expresia descifrata a unor pachete informaționale, energetice, primite pe canale cunoscute, arhetipale, iar aceasta poate produce modificări de percepție a unor linii de evenimente. S-a arătat în multe rânduri că oamenii sunt ființe multidimensionale și sunt co-creatori ai realității.

Capacitatea de co-creație va creste pe măsura ce vibrațiile personale cresc și ele, iar prin puterea de decizie și procesarea în conștiință a energiilor astrologice, un ‘timeline’ se poate modifica și ne putem modifica existența, ameliorând-o considerabil, atâta timp cât suntem conștienți că avem aceasta putere. Este încă un pas spre o evoluție creatoare, căci putem schimba în bine imaginea lumii.

 

Surse : http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/08/galactic-astrology.html

http://montalk.net/matrix/122/timeline-dynamics

 

Foto:  Laurențiu Angheluță

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: